יצירת קשר

טופס זה נועד לשאלות טרם רכישה ובקשות מידע כלליות. אנו עונים מהר מאד ומשתדלים להשיב בו ביום בזמן הקצר ביותר האפשרי. הטופס לא נועד לבקשות תמיכה עבור לקוחות שביצעו רכישה. לצורך זה אתם מתבקשים לפתוח כרטיס תמיכה בקישור זה והכרטיס יטופל בהקדם. פניות טלפוניות בנושא תמיכה לא יועברו לתמיכה – הדרך היחידה והיעילה לקבלת תמיכה היא בפתיחת כרטיס. פלאנוויז | הפרת 2, כניסה B, קומה 2, יבנה 8122702 | [email protected]